Abrevieri din domeniu

Gasiti mai jos o lista cu abrevierile din domeniul nostru de munca

Abonament

Suma reprezentand cheltuieli fixe legate de activitatea de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice, stabilita prin tarif, pentru consumatorii casnici.

Aviz tehnic de racordare

Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorului, prevazute la solicitarea avizului.

Autoritate competenta (ANRE)

Autoritatea nationala de reglementare in domeniul energiei.

Agenti economici servicii publice

Consumatorii de tip industrial care utilizeaza energia electrica pentru activitati de transport in comun, alimentare cu apa, gaze, energie termica, telecomunicatii, iluminat public etc., al caror consum este continuu dependent de factori externi.

Agenti economici consumatori tertiari

Consumatorii din administratia publica, invatamant, activitati de aparare nationala, sanatate si asistenta sociala, alte activitati colective sociale si personale, activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale.

Agenti economici consumatori temporari

Consumatorii care utilizeaza energia electrica pe o perioada limitata, in scopul construirii, repararii, amenajarii unor obiective, precum si pentru organizarea unor activitati recreative delimitate in timp.

Agenti economici consumatori industriali

Consumatorii care utilizeaza energia electrica in activitati ce presupun procese de extragere din natura a unor obiecte ale muncii care exista si se reproduc independent de interventia omului, procese de prelucrare a produselor extrase din natura, a produselor agricole si ale exploatarii forestiere, stufului si pescuitului, precum si procese de restabilire a parametrilor tehnici si calitativi initiali ai produselor industriale.

Agenti economici consumatori agricoli

Consumatorii care utilizeaza energia electrica in scopul cresterii plantelor si animalelor, al intretinerii terenurilor si adaposturilor destinate acestor activitati.

Lasă un comentariu